ภาพกิจกรรม
กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมและมอบทุนการศึกษา
กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม และมอบทุนผลการเรียนดีเด่น และทุนศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนและศิษย์เก่า รร.บ้านปงวิทยาสรรค์ โดย ผู้อำนวยการเกษมศิษฐ์  อุดมเดช  และคณะครูรร.บ้านปงวิทยาสรรค์
มอบทุนผลการเรียนดีให้ศิษย์เก่า รร.บ้านปง
มอบทุนผลการเรียนดีให้ศิษย์เก่า รร.บ้านปง
มอบทุนผลการเรียนดีและศึกษาต่อ
มอบทุนผลการเรียนดีและศึกษาต่อ
มอบทุนผลการเรียนดีและศึกษาต่อ
มอบทุนผลการเรียนดีและศึกษาต่อ
มอบทุนผลการเรียนดีและศึกษาต่อ
ต้อนรับเปิดเทอม
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2559,15:31   อ่าน 377 ครั้ง