ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์
หมู่ที่ 7 บ้านปง   ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์ 0801243902
Email : kasemsit.u@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน