รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์
หมู่ที่ 7 บ้านปง   ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์ 0801243902
Email : kasemsit.u@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :